Webinarium Lokal mat som nyckel till lokal utveckling

Webinarium

Lokal mat som nyckel till lokal utveckling – Med Tomas Tengby och Alzoubi Farm

Tid: Måndag 14 november kl 18.30-20.00

Plats: Teams Webinarium – anmäl dig för att få länk eller följ länken i mailet

Anmälan: https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2022/november/agenda-2030-i-hela-sverige—inspiration-for-hallbar-lokal-utveckling—med-tomas-tengby-och-alzoubi/

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/1584973611905390

Teamslänk webinariet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE2MjdlMDMtYzg0ZS00NjdmLWI4MTQtMzc2OGI5OGViNWNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225fac91c-847e-4fa9-a61f-52e7d7a468f1%22%2c%22Oid%22%3a%227d5389fb-ba6d-429b-bdf8-f0742dbcb74b%22%7d

Hur kan vi få igång en hållbar utveckling och levande landsbygd i hela Sverige. Den lokala matproduktionen är en central pusselbit. Möt familjen Alzoubi som gått från flyktingar från krigets Syrien till en av regionens största producenter av ekologiska grönsaker på bara några år.

I Olofstorp utanför Göteborg finns familjen Alzoubi, som flydde från Syrien under den tidiga delen av kriget. Familjen hade en bakgrund som ekologiska odlare i Syrien innan kriget. Väl i Sverige så försökte man orientera sig och hitta vägar, och mötte efter ett tag Göteborgs satsning för att få nya matproducenter i området. Med hjälp av fastighetskontoret fick man arrendera en bit mark, och efter det har familjen gått från klarhet till klarhet och utökat arealen år för år.

Kom och lyssna på deras berättelse!

Medverkande:

Tomas Tengby från P1 Meny deltar med sina perspektiv kring hållbar mat.

Erik Bick som driver på hårt för hållbar lokal utveckling i området Bergum/Gunnilse, pratar mat och lokal utveckling.
Gunilla Almered Olsson, professor i Humanekologi ramar in kvällen i hur den här typen av utveckling kopplar till Agenda 2030-arbetet.
Elinor Askmar, verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet kring omställningsfrågor.

Kvällen sätter fokus på hur konkret Agenda 2030 kan se ut utifrån ett lokalsamhällesperspektiv.


Webinarium! Länk skickas ut till dig som anmält dig!

Samarrangemang mellan Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen, Omställning Kungälv, Bergum Gunnilse Utveckling och Studiefrämjandet Göteborgs-Sjuhärad.