Vi ställer om

Välkommen till Omställning Kungälv!

Tack för att ni vill vara med om förändringen! 

Detta är en samlingsplats för den lokala omställningen. Här kan man inspireras och följa vad gör man lokalt.

Vi skapar ett nätverk och jobbar tillsammans för att uppnå agenda 2030. Den vänder sig till företag, organisationer och kommuner som vill vara med och bidra till att vi uppnår Agenda 2030.

Vi skriver under på följande.

Vår organisation ansluter sig till kraftsamlingen Klimat 2030. Vi ställer oss därmed bakom och kommer att bidra till att Sverige ska vara fossiloberoende år 2030. 

Målet innebär att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska till 80 procent år 2030 från 1990-års nivå. Dessutom ska utsläpp från växthusgaser från svenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. 

Genom att kraftsamla kan vi minska vår klimatpåverkan och skapa en hållbar framtid. Vi ska vara föregångare i klimatomställningen och på så sätt stärka vår konkurrenskraft och inspirera andra.