Våra arbetsgrupper

Energi och klimat
Förnybar energi från sol och vind är en överordnad fråga i ett klimatsmart samhälle. Kungälv har mycket stora möjligheter producera detta. Sol-elproduktion kan leda till självförsörjning, kraftigt minskade elkostnader och även försäjning till el-nätet. Vi arbetar tillsammans med det kommunala energibolaget Kungälv Energi, Chalmers universitet och civilsamhället. Vi arrangerar seminarier och workshops
– Staffan Larsson, 0703 640 411
– Pierre Rehnlund, 0722 534 929
– Thomas S. Karlsson, 0722 139 989
– Mats Wahlqvist, 0735 789 608
– Hans Lindén, 0723 888 077

Klimatanpassning
Genom plan-monopol har Sveriges kommuner ett stort ansvar för att planera och genomföra
klimatanpassningsarbetet med konkreta åtgärder. Hur sker anpassning till klimatförändringar, nuvarande och
kommande, i Kungälvs kommun?
– Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372
– Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917

Klimathänsyn vid nybyggnation
Det är bygg-boom i Kungälvs kommun. Vi vill verka för ett energieffektivt och miljösmart byggande där klimatpåverkan från material och byggprocess minimeras. De nya byggprojekten skall vara föregångare i miljöteknik vad gäller energi och kretslopp av resurser.
– Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372
– Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917
– Örjan Olsson,
– Mike Höglund,
– Staffan Larsson,

Fossilfria transporter
Alla transporter i vår kommun skall vara fossilfria och baserade på förnybar energi
– Thomas S. Karlsson, 0722 139 989

Marstrandsfärjan
Vi driver en kampanj för eldrift av Marstrandsfärjan. Det är en självklar klimatåtgärd och känd teknik finns. Marstrandsfärjan är en viktig symbol för Kungälvs kommun.
– Anna Eklöf Valdés, 0727 234 588
– Mats Wahlqvist, 0735 789 608
– Inger Wessel, 0709 545 558

Hållbara matsystem och lokal matförsörjning
Hållbara matsystem ger minskad sårbarhet genom en större grad av lokal matproduktion och mindre beroende av det globala matsystemet. Detta innebär kortare transporter och produktionsmetoder som bygger på lokala förutsättningar och kretsloppsystem. Det ger variationsrika (mat)landskap, hög biologisk mångfald och fler arbetstillfällen i matsystemet
– Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917, Marie Alminger, 0708 520 291, Hans Glingert, 0739 855 980, Helene Wåhlander, 0707 899 555, Kari Marstrander Bove, 0737 071 821, Acke Nyby,

Sjöhålaprojektet
Restaurering av igenväxande tidigare betad strandäng. Detta gynnar biologisk mångfald, lokal matproduktion och tillgänglighet för besökare. Samarbete med Kungälvs kommun, Naturskyddsföreningen och lokalboende
– Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917

Tillsammansodling
Gemensam odling av grönsaker för lokal matproduktion, social och ekologisk hållbarhet och gemensamt nöje!

Tofta-Bremnäs
Inriktning traditionella grödor i Bohuslän, gråärter…
– Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917, Inger Wessel, 0709 545 558, Ann Ryström, Lena Penson, 0703 662 693, Thomas Karlsson 0722 138 989, Linn Rydén, Cecilia Norrby, Staffan Larsson


Fruktlund i Komarken
En grön mötesplats för samtal och odling planeras i Komarken. Vi arbetar tillsammans med nätverket Komarken som samlar aktörer från kommunen, näringsliv och civilsamhälle
– Rolf Nilsson, 0705 691 035

Lokalproducerat i kommunala måltider
Ett projekt om att öka andelen hållbart lokalproducerade livsmedel i de kommunala måltiderna. Vi startar med en förskola i kommunen. Samarbete med Kungälvs kommun, Hushållningssällskapet Västra, Länsstyrelsen, MATtanken, Lokala Producenter
– Marie Alminger, 0708 520 291
– Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917
-Kari Marstrander Bové, 0737 071 821
– Monica Wärn

Återbruk
Återbruk av nytt och gammalt byggnadsmaterial. Samarbete med Kungälvs kommun, flera kommuner i regionen och med Coompanion Göteborgsregionen
– Staffan Larsson, 0703 640 411
– Mike Höglund
– Örjan Olsson

Naturmiljöer för insekter – samarbete med ungdomar
I ett samarbete med Kärna scoutkår och kommunen vill vi främja livsmiljöer för insekter. Planering pågår för vad vi ska göra och hur, kanske blir det gemensamt byggande av insektshotell med bra placering i kommunen.
– Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372
– Anna Eklöf Valdés, 0727 234 588
– Lena Penson, 0703 662 693

Agenda 2030 i kommunen – uppstart våren 2030
-Martin Eriksson, 0795 240 123
-Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917

Livsmedelsförsörjning och jordbruksmark– uppstart mars 2023
-Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917
-Acke Nyby,

Bli medlem