Samtal om omställning

Inbjudan till Samtal om Omställning – temakväll med diskussion och reflektion –  arr. Omställning Kungälv

24 november kl 18.30 Fredkullaskolans  matsal, Kungälv

Det finns många frågor om Omställning:

Vad är ett hållbart liv i min personliga situation?

Hur kan jag organisera mig i mitt lokalområde?

Vad kan vi göra var och en, vad kan vi göra tillsammans..?

Vilka nya möjligheter öppnas i omställning till hållbart samhälle vad gäller t.ex. samarbete, energi- och matförsörjning?

På vilka områden önskar vi komma i dialog med våra lokala politiker?

Hur kan jag uppmuntra till omställning i de sammanhang jag befinner mig i?

Och många fler frågor…

Vi möter dessa frågor och från vår egen förening hörs ofta önskan om möjligheter att diskutera tillsammans. Därför arrangerar vi en temakväll för diskussioner om Omställning med medverkan av John Holmberg, Chalmers och fler personer. 

Tid: torsdagen 24 november 2022 kl 18.30  

Plats: Fredkullaskolans matsal, Tvetgatan 9, Kungälv, parkering höger sida Tvetg.  eller p-platsen vid skolan.

Föranmälan behövs inte men för vår fikaplanering hör gärna av dig till Kari Marstrander Bové karimbove@gmail.com

VÄLKOMMEN!!!