Om oss

OMSTÄLLNING KUNGÄLV är ett nätverk av människor som vill stärka Kungälvs förmåga att hantera utmaningar genom att bygga ett starkare lokalsamhälle.

Vi är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden och vi står för alla människors lika värde. Vår verksamhet gäller främst Kungälvs kommun men för flera aspekter av människors livsvillkor i kommunen är länken lokal-global, en viktig eller avgörande faktor.

Våra mål kan ses här

OMSTÄLLNING KUNGÄLV vill vara opinionsbildare och inspiratör i omställning till ett hållbart samhälle där klimatfrågan överskuggar allt. Vi önskar på olika sätt visa på möjliga vägar till ett fossilfritt samhälle. Vi vill stärka intressegemenskap och engagemang kring klimat och omställningsfrågor genom social delaktighet och medskapande som stärker demokratin och är en förutsättning för hållbar utveckling.

Vi önskar bidra till att lyfta fram de många möjligheter som omställningen innebär. Det gäller nya arbetstillfällen i nya företag med innovationer för lösningar av utmaningar vad gäller energi, naturresurser och mat. En förutsättning för hållbarhet är anpassning av verksamheten till lokala förhållanden. Detta ger också en vitalisering av landsbygden och ett närmare samband mellan stad och land. Det gäller i hög grad en helhetssyn på en hållbar ekonomi där de ekonomiska resultaten främst relateras till vilken nytta investeringarna leder till i form av miljö-klimatmässiga, sociala och kulturella värden.

OMSTÄLLNING KUNGÄLV samarbetar med andra organistioner och civilsamhällets föreninger.

Vi är en del av Västra Götalandsregionens klimatinitiativ KLIMAT 2030 – Västra Götaland ställer om.

Vi är medlem av riksorganisationen Hela Sverige ska leva och samarbetsfrågor är Hållbara matsystem och Agenda 2030 – lokala hållbarhetsverksamheter.

Vi samarbetar på lokalplanet med Naturskyddsföreningen i Kungälv, Studiefrämjandet, Equmeniakyrkan, Fredsrörelsen, Kungälv Musei vänner, Kungälvsornitologerna och Scouterna i Kärna

Vi samarbetar med Kungälvs kommun, Kungälv Energi, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs stad och kommun, Göteborgs universitet och Chalmers universitet

Vi utvecklar samarbete till andra kommuner och omställningsgrupper i regionen

OMSTÄLLNING KUNGÄLV – VÄLKOMMEN TILL OSS!

Kontakta oss