Aktuellt

Kommande evenemang

Klicka HÄR för att se hela vår- och höstprogrammet!

Föreningens tematiska Arbetsgrupper – se fliken Om oss
Här nedan ses föreningens andra aktiviteter

Föreläsningar och seminarier

Kontakt: Hillevi Pernmyr, 0708 348 458

Kommunpolitikerkontakt
– Klimataktioner under 2022 – hittills…

26 april Politikerhearing om klimat

10 augusti Politikerenkät om klimat och hållbarhet

23 augusti Klimat och Hållbarhetsspalten i KungälvsPosten se I media  Blir det ett klimatval den elfte september?

27 augusti Klimatmanifestationen i Kungälvse här och Bloggen

2 september KungälvsPosten reportage – se Bloggen Ideella krafter vill se tuffa politiska ­åtgärder för klimatet

20 september Klimat och Hållbarhetsspalten i Kungälvs-Posten – se I media Tankar från klotet

Hållbarhetsråd

Pierre Rehnlund har skrivit en motion från Liberalerna som lämnades in till Kommunfullmäktige den 28 januari 2021 om bildandet av ett Hållbarhetsråd i kommunen.

Motionen skickas från Kommunfullmäktige till Demokratiberedningen som ansvarar att förvaltningen gör en utredning som de presenterar för beredningen som gör sin bedömning. Därefter går förslaget till Kommunstyrelsen som röstar på vilket sätt motionen ska besvaras och skickar den till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige röstar sedan och behöver inte ta samma beslut som Kommunstyrelsen även om det ofta är fallet då representationerna av partierna i Kommunstyrelsen är en återspegling av fördelningen av partierna i Kommunfullmäktige.

Kontakt:  Pierre Rehnlund, 072 253 4929

Vi publicerar Omställningsnätverkets förslag till Hållbarhetsråd – som i stora drag överensstämmer med motionen, se länk: HÅLLBARHETS RÅD

Omställning Kungälv arrangerar möten med Kungälvs kommunförvaltning under december 2021 och 2022
Här finns korta mötesreferat

Föreningsnätverket, Samarbete med organisationer i och utanför kommunen

Kontakt: Gunilla Almered Olsson, 0730 914 91, Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372

Frågespalt om klimat och hållbarhet i KungälvsPosten

Kontakt: Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917, Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372 och Hillevi Pernmyr, 0708 348 458.

Månatlig spalt om klimat, hållbarhet och omställning. Spalten startade mars 2020. De olika artiklarna finns under fliken I media

Våra insändare i KungälvsPosten

De olika inläggen kan sökas med nyckelord och finns under fliken I media

Läsecirklar

En strimma av hopp. S. Laestadius 2021    kontakt: Joy (Yvonne) Öhlin Lagerstedt, 0733 220 007

Om läsecirkeln…

Om tiden och vattnet. A Snaer Magnason 2021  kontakt: Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917

Samtal och personliga reflexioner om klimat, livsstil, historia, livsåskådning och ansvar…

Filmklubb

Kontakt: Rolf Nilsson, 0705 691 035

Kommunikation utåt

  • Hemsidan – kontakt: Mikael Lunneblad, 0707 497 209, Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917, Christina Eriksson, 0793  043 312
    • Facebook – kontakt: Pierre Rehnlund, 0722 534 929, Anna Eklöf Valdés, 0727 234 588,
    • Instagram – kontakt: Agneta Samuelsson, 0708 898 705, Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372

Bli medlem