Läsecirklar

Våren 2023:
JORDEN–Vår planets historia och framtid. Johan Rockström och Owen Gaffney. 2022. Kontakta Peter Norrthon, 0730 429 697

Våren 2022:
En strimma av hopp. S. Laestadius 2021    kontakt: Joy (Yvonne) Öhlin Lagerstedt, 0733 220 007
Om tiden och vattnet. Andri S. Magnason 2021  kontakt: Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917
Boken är personliga reflexioner om klimat, livsstil, historia, livsåskådning och ansvar. Samtal med författaren i en offentlig digital föreläsning 20 okt 2022 – se Kalender

Hösten 2022:
Klimatpsykologi. Hur vi skapar en hållbar förändring. 2022. K. Andersson, F.Hylander & K.Nylèn. Kontakt Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372