Kontakt

Styrelsen för föreningen Omställning Kungälv

Gunilla Almered Olsson, ordförande: almered.gunilla@gmail.com, 0730 914 917

Hillevi Pernmyr, sekreterare: hillevi.p58@gmail.com, 0708 348 458

Inger Wessel, kassör: inger.wessel1@gmail.com, 0709 545 558

Ann-Sofie Wahlqvist, vice ordförande: ann-sofie@annlitapsykolog.se, 0738 113 372

Pierre Rehnlund, ledamot: sallysigge@gmail.com, 0722 534 929

Joy (Yvonne) Öhlin Lagerstedt, ledamot: joy.bollestad@gmail.com, 0733 220 007

Anna Eklöf-Valdés, ledamot: anna.eklov@hotmail.com, 0727 234 588

Rolf Nilsson, suppleant: rolf.bredsten@gmail.com, 0705 691 035

Örjan Olsson, suppleant: orjan@torsbygard.se, 0703 796 852

Thomas Karlsson, permanent adjungerad till styrelsen som BAND-administratör: thomas.s.karlsson@telia.se, 0722 139 989

Omställning Kungälv Organisationsnummer: 802535-2934 Bankgironummer: 5719-5521

Vi finns också på Facebook och Instagram: Omställning Kungälv