Kommunpolitik kontakt


Kommunens planer för nybyggnation berör direkt centrala hållbarhetsfrågor.
Omställning Kungälv engagerar sig i kommunens samrådsdokument för Fördjupad Översiktsplan Kode, FÖP Kode

Vårt yttrande kan läsas här

Omställning Kungälv arrangerar möten med Kungälvs kommunförvaltning under december 2021 och 2022 och 2023
Här finns korta mötesreferatunder uppdatering

Hållbarhetsråd
Kontakt: Pierre Rehnlund, 072 253 4929

Pierre Rehnlund har skrivit en motion från Liberalerna som lämnades in till Kommunfullmäktige den 28 januari 2021 om bildandet av ett Hållbarhetsråd i kommunen.
Motionen skickas från Kommunfullmäktige till Demokratiberedningen som ansvarar att förvaltningen gör en utredning som de presenterar för beredningen som gör sin bedömning. Därefter går förslaget till Kommunstyrelsen som röstar på vilket sätt motionen ska besvaras och skickar den till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige röstar sedan och behöver inte ta samma beslut som Kommunstyrelsen även om det ofta är fallet då representationerna av partierna i Kommunstyrelsen är en återspegling av fördelningen av partierna i Kommunfullmäktige.

Vi publicerar Omställningsnätverkets förslag till Hållbarhetsråd – som i stora drag överensstämmer med motionen, se länk: HÅLLBARHETS RÅD