Klimataktioner

26 april Politikerhearing om klimat
10 augusti Politikerenkät om klimat och hållbarhet
27 augusti Klimatmanifestationen i Kungälv – se här och se Bloggen
9 december Fackeltåg för klimatet – affisch här