Samarbeten

Omställning Kungälv samarbetar med Kungälvsavdelningar av Naturskyddsföreningen, Fredsföreningen, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, samt Västra Götalandsregionen gn Klimat 2030, Hela Sverige ska leva, Studiefrämjandet och akademien gn Göteborgs center för hållbar utveckling -Chalmers och Göteborgs universitet och Leader Bohuslän.

Vi utvecklar samarbete med ett flertal omställningsorganisationer utanför kommunen.
Vi samarbetar med Göteborgsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med ett flertal kommuner inom och utanför länet.