Föreläsningar

Föreläsningar och seminarier
Kontakt: Hillevi Pernmyr, 0708 348 458

Program 2023
15 feb Plast i havet Bethanie C. Almroth Göteborgs univ
29 mars Mat från havet Under ytan till grytan. Mimers – arr. tillsammans m Naturskyddsfören.
11 april Tågresor – från flygskam till tågskryt  Mimers Susanna Elfors
15 april Lokal matproduktion och ekologiskt husbygge – årsmöte Torsby församlingshem
20 april Hållbart byggande Hans Eek, Erik Wallner, Kvarnkullen
27 april Energiseminarium  om markbaserade sol -celler, andelsparker mm Mimers


Program 2022
24 jan Klimatalliansen med Gudrun Schyman
23 feb Odling för självförsörjning Lena Järvholm
17 mar Energiseminarium
30 mar Klimatförnekelse och demokrati Kjell Wowles
26 apr Politikerhearing Kvarnkullen
21 sep  Livet i jorden Mats-Ola Persson
20 okt Om tiden och vattnet – klimatändring och personlig motivation Andri S Magnason
14 nov Webinarium Lokal mat nyckel till lokal utveckling samarr. med Hela Sverige ska leva
24 nov Samtal om omställning John Holmberg