Bli medlem

Till Dig med intresse för klimat, miljö och ett hållbart samhälle,

Aldrig har klimatfrågan varit så tydlig och omöjlig att förbigå som nu efter den senaste klimatrapporten från FN, IPCC-rapporten och de två FN-COPmötena 2022 om klimat och om biologisk mångfald!

För Omställning Kungälv är klimatfrågan överordnad och samverkar med biologisk mångfaldsfrågorna och med övriga dimensioner hållbarhetsdimensioner. Både ekologisk och social hållbarhet är viktiga förutsättningar i ett hållbart samhälle. Alla mänskliga aktiviteter skall bedrivas inom planetens gränser med resurs kretslopp.

För detta övergripande mål arbetar vi på lokal nivå med konkreta delmål så att Kungälvs kommun kan ge sitt förväntade bidrag till den nationella och globala omställningen.

För att kunna agera med större kraft och genomslag har Omställning Kungälv blivit en ideell förening, helt partipolitiskt och religiöst obunden, men där omställning till ett hållbart samhälle är en gemensam drivkraft.

Nu erbjuds du att bli medlem i föreningen Omställning Kungälv.

Medlemskap innebär:

• Inbjudningar till våra medlemsmöten ca 1 gång per månad

• Inbjudan att delta i våra arbetsgrupper och andra aktiviteter. Se förteckning på hemsidan

• Inbjudan att delta i vår interna kommunikationsplattform BAND

• Inbjudan till pågående klimatdiskussion med ständigt nya aktiviteter och samarbeten

• Inbjudan att delta i våra gemensam-arbeten, studiebesök, läsecirklar, kampanjer etc

• Inbjudan till årlig medlemsfest

• Vi finns på Facebook och på Instagram ”Omställning Kungälv”

Medlemsavgiften för 2023 är 200 kr och inbetalas till vårt Bankgiro 5719-5521 på Ekobanken.

Samtidigt som du betalar in maila vår kassör Anders Nyby, anders.nyby@mac.com , dina kontaktuppgifter så vi vet vem som betalt.

Namn; adress; tel.nr; mailadress.

Välkommen!

Gunilla Almered Olsson, ordf