Aktuella källor

Ny skrift om Agenda 2030 och kommunalt och lokalt hållbarhetsarbete
Läs skriften här!

Senaste rapporten från FNs klimatpanel, IPCC-rapporten i april 2022

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/