Vår förenings inflytande i Kungälvs kommun – är tydligt!

Kungälvs-Posten har i januari 2023 gjort en lista över de 50 mest inflytelserika i kommunen.

Omställning Kungälv hamnade på plats 23 strax efter de politiska kommuntopparna och som KP skriver 31 jan 2023 …”Omställning Kungälv blivit en rejäl blåslampa i häcken på Kungälvspolitikerna i klimat- och hållbarhetsfrågor”…

Vi gläder oss och blir ännu mer motiverade i vårt arbete!

Se Kungälvs-Posten här

Omställning Kungälv erhöll kommunens Hållbarhetspris 2019

utdelades 6 feb 2020

se reportaget i Kungälvs-Posten här