Klimatmanifestationen i Kungälv 27 augusti 2022- nu bildspel!!!

Bildspelet är framställt av Gabriella Näsman.
Bilder från Ann-Sofie Wahlqvist, Inger Wessel, Eva West, Alex Reuter, Gunilla Almered Olsson