Marknaden i Kungälv 29 april 2022 – Omställning Kungälv var där!

Vi deltog i Kungälv Marknad 29/4. Vi visade upp vår förening, delade ut informationsfoldrar och bjöd
på banankaka som var mycket uppskattad. Och så hade vi en tipsrad där vinnaren kammade hem en
vinstkorg med lite smått och gott. Se några bilder här!

Vinst i OmKs frågetävling
OmKs marknadsstånd med glada Omställare
Agneta Samuelsson och Pierre Rehnlund vid OmKs marknadsstånd 29 april 2022