Politiker i Kungälv svarar på frågor om klimat och hållbarhet – valårsevent 26 april 2022

Politiker svarar på klimat- och miljöfrågor på Kvarnkullen

Vill se mer politiskt samarbete för miljön

MATS WAHLQVIST OCH GUNILLA ALMERED OLSSON FRÅN OMSTÄLLNING KUNGÄLV, SOM PÅ TISDAG ANORDNAR EN HEARING PÅ KVARNKULLEN DÄR LOKALPOLITIKER FÅR SVARA PÅ HUR DE VILL LÖSA FRAMTIDENS MILJÖFRÅGOR

Nyheter i KungälvsPosten

På tisdag 26 april svarar politiker i Kungälv på hur de ska lösa framtidens miljöfrågor i en hearing på Kvarnkullen. Den anordnas av Omställning Kungälv som hoppas på mycket publik.
– Det är 290 platser i salen, och vi vill fylla den, säger Gunilla Almered Olsson, som är ordförande i föreningen.

Camilla Walldán   21 apr, 2022

Samtliga nio partier som sitter i kommunfullmäktige är inbjudna att delta i den politikerhearing som Omställning Kungälv anordnar.

– Vi hoppas att alla kommer, men det vet vi ännu inte, säger Gunilla Almered Olsson som är ordförande i den partipolitiskt obundna föreningen.

Representanter från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen ska inleda hearingen med att kortfattat berätta om vad som händer i regionen vad gäller klimat- och hållbarhetsfrågor.

– Och de ska berätta om Klimat 2030, som är initierat av regionen. Och som engagerar alla kommuner att arbeta med klimatfrågan. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.

Därefter ska utfrågningen av politikerna börja. Och frågorna som ska avhandlas är många, rubrikerna är: Fossilfria transporter, byggboomen i kommunen, krisberedskap och framtidsvision. De är alla viktiga för klimatet, säger Gunilla Almered Olsson.

– Och alla fyra har dimensionen om hållbarhet. Om vi tar fossilfria transporter så handlar det dels om att alla transporter som kommunen ansvarar för ska gå utan fossilt bränsle, med förnybar energi, till exempel med sol-el-drift. Ett bra exempel är den symbolladdade färjan vi har till Marstrand, säger Gunilla Almered Olsson som är en, idag pensionerad, professor i växtekologi, humanekologi och miljövetenskap.

Bredvid henne sitter Mats Wahlqvist, en pensionerad läkare som engagerat sig i just färjan. Han berättar att föreningen, genom en namninsamling, påverkat politiken i frågan om hur färjan ska drivas. Idag går den på diesel, i framtiden kan den komma att drivas med el.

– Beslutet om det skulle skett 2030, nu blir det 2024. Där påverkade vi opinionen. Det är positivt att lyfta, att vi kan göra någonting, säger Mats.

Om ni får välja en enda fråga att få svar på. Vilken är det?

– Då tar jag det som ligger mig närmast om hjärtat: Krisberedskap och matförsörjning. Krisberedskap har ju blivit väldigt aktuellt nu. Många förstår att det är viktigt att vi har elförsörjning, vatten och mat även om vi skulle bli avspärrade – vid terrorangrepp, eller brott på logistiksystemen och så vidare. Så att öka den lokala matproduktionen eller att över huvud taget göra sig mindre beroende av de globala matsystemen. Det är väldigt viktigt.

Då vill ni ha reda på av politikerna: Hur ska ni jobba för det?

– Ja, precis. Hur ska ni göra för att stimulera och öka matproduktionen? Och det hänger ihop med byggboomen. Många vill bo och bygga här, och politikerna är väldigt glada för det. Men de låter bebygga åkermarken och det är väldigt illa. Vi behöver den för att producera mat. Det är politikernas ansvar att behålla den som den resurs det är.

Det här har blivit mer aktuellt i och med kriget i Ukraina?

– Ja. Nu finns en större förståelse för att alla möjliga hot som finns. Hälften av maten vi konsumerar i Sverige köper vi utanför Sverige. Vi är väldigt sårbara där, säger Gunilla.

Mats återkommer till frågorna om energiförsörjningen och tar upp den viktiga solenergin. Gunilla fyller i:

– Det finns kommuner som har kommit mycket längre än Kungälv. I till exempel Mariestad, i vår egen region, har de egen produktion av vätgas, och alla kommunens egna bilar går på solproducerad vätgas, säger Gunilla.

– Vi hoppas hearingen leder till en ökad diskussion av frågorna. Att de förs fram i förgrunden för kommuninvånarna, säger Mats Wahlqvist. Bild: Camilla Walldán

Framtiden

Under rubriken Framtidsvisionen, vill de låta politikerna berätta om hur de ska jobba för att Kungälv är en ”dräglig plats för våra barn och barnbarn också,” säger Gunilla:

– När det gäller hållbarhet och klimatsmarthet så är det en längre tidsperiod än fyra år, den politiska mandatperioden. Många kommuner har aktiva framtidsvisioner. Det har ännu inte Kungälv.

– Vilken framtidsvision har politikerna i Kungälv? säger Gunilla.

Hon kommer fram till det som kanske är den allra viktigaste frågan:

– Det är att klimat och hållbarhetsfrågor övergriper partipolitiken. Politikerna ska få svara på: Hur vill ditt parti samarbeta över partigränser i de här frågorna?

Varför är den frågan så viktig?

– För att det här handlar inte om bättre pension, eller att det ska vara bättre för företagare till exempel. Det har inga höger- eller vänsterdimensioner, säger Gunilla.

– Och vi ser att i kommuner som är framgångsrika i de här frågorna har de vissa faktorer gemensamt, och den kanske allra viktigaste är att det är politisk enighet kring satsning på klimat och hållbarhetsfrågor. Det kan till exempel gälla att kommunen anställer klimatstrateger, med full enighet om behovet av sådana tjänster, säger Gunilla.

Det är första gången föreningen anordnar en politikerhearing. Mats och Gunilla hoppas på ett fördjupat demokratiskt samtal om klimatfrågan.

– Det viktigt är att alla – inte minst politiker – förstår att det pågår processer med klimat och miljö som är ostoppbara – och som gäller oss. Det är ett huvudskäl till varför vi vill ordna detta. Sedan är hearingen självklart också till för folk ska kunna ta ställning i valet i höst, säger Gunilla Almered Olsson.

Camilla Walldáncamilla.walldan@kungalvsposten.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *