Omställning Kungälv arrangerade föreläsning 30 mars 2022: Förnekelse och demokrati.

Kjell Wowles från institutionen Samhälle, teknik och vetenskap på CTH föreläste på Mimers Hus.

Vi har redan ett planetärt nödläge, det är inte ett framtida problem. Vi har redan extremväder med torka och översvämningar. Dessa driver på massdödligheten hos växter och djur. Extremväder uppträder som är svåra att hantera. Det har gjort det svårt för miljoner människor i Afrika, Asien, Central- och Sydamerika att skaffa föda och vatten.

Koldioxidutsläppen har ökat kontinuerligt med hack för första och andra oljekrisen, Sovjetunionens fall, finanskrisen och nu senast covid. Från 1990 har det släppts ut mer koldioxid från förbränning än tidigare under människans fossilberoende era.

Miljörörelsen startade på 60 talet med boken ”Tyst vår” som handlade om pesticider i jordbruket. På slutet av 80 talet var Gunnar Hökmark (M)  ute och varnade för konsekvensen av klimatförändringen i en artikel i DN.

”Det finns förmodligen inget enskilt miljöproblem av samma globala dignitet som växthuseffekten. Internationell forskning och vetenskap säger oss att utsläppen av framför allt koldioxid kan ge en höjning av den globala medeltemperaturen på mellan 1,4 och 4,5 grader redan under de närmaste 30–50 åren. För Sveriges del kan det röra sig om temperaturförändringar på uppemot 8–10.

Havsytans nivå kommer troligtvis att stiga. Vissa länder kan helt enkelt komma att mer eller mindre försvinna, som Maldiverna, medan andra länder som Bangladesh kommer att se stora och idag tätbefolkade områden hamna under havsytan. För Sveriges del kan effekterna stanna vid ökad nederbörd och högre temperaturer samtidigt som stora markområden i södra Skånes kustlinje förvinner. Påverkas Golfströmmen påverkas emellertid även våra livsbetingelser dramatiskt.”

Oljeindustrin har haft som strategi att skapa misstro mot forskningen trots att de själva tidigt kommit fram till samma sak. De har använt samma strategi som tobaksindustrin använt för att förneka kopplingen mellan rökning och lungcancer.

Strategierna man använt är

 • sprida misstro mot forskningen
 • använda:  se det från båda sidor för att få människor tveksamma
 • grönmålning, verka som man bryr sig
 • få allmänheten att tro att vetenskapen inte är säker på sin sak
 • påverka medier att ta upp båda sidor

Denna förhalning av åtgärder har inneburit att det som tidigare kunde åtgärdas med en sänkning på 4 procent (2000) nu måste sänkas med 18 procent per år. Ju längre vi väntar ju kraftigare måste sänkningen bli.

Oljeindustrin har årligen spenderat 200 miljoner dollar på klimat lobbyism. Mer än 2 miljarder spenderades på den amerikanska kongressen under åren 2000 till 2016 

Den organiserade förnekelsen i Sverige, som klimatrealisterna har hämtat inspiration från USA. Frontfigurer i förnekelsen har varit äldre män med framgångsrika karriärer. 

SD har varit aktiva med att sprida misstro genom nationalism och identitetspolitik. Inte genom att bygga på fakta.

Nationalism har använts som responsförnekelse genom att peka på att Sverige är lite och därmed har liten påverkan. Verkligheten är att vi ligger i toppen om man räknar per capita. 

Misstro har spridits bla genom att tex Greta har varit psykiskt sjuk, betald sv Soros mm.

Responsförnekelse har också visat sig genom att tex politikerna satsar både på att bygga ut flygplatser och införa flygskatt. Man visar då att det är nog ändå inte så farligt.

En annan typ av förnekelse är vardagsförnekelse

 • Alla pratar om klimatkrisen, men ändå inte
 • I skolar, på arbetsplaser och inom politiken hävdas att tillväxt, utveckling och teknik löser klimatkrisen
 • Problem någon gång i framtiden
 • Problem någon annanstans
 • Inte så stort problem, vi är ju ett litet land 
 • Tekniklösningar på klimatproblemen (tex snökanoner)
 • Vi lever som vi inte visste om klimatproblemen

Rolf Nilsson

Kjell Wowles föreläser. Foto. Rolf Nilsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *