Omställning Kungälv anordnade välbesökt seminarium om solceller

Omställning Kungälv anordnade välbesökt Seminarium om solceller
Det blev stor publiksuccé, ca 100 personer, till seminarium om solceller som anordnades av
Omställning Kungälv den 17 mars. Det innehållsrika programmet leddes av Pierre Rehnlund som
tydligt markerade att solel produktion är en del av omställningsarbetet i vår strävan att befria oss
från det fossila beroendet.
Den stora outnyttjade potentialen till solel-produktion hos alla friliggande bostäder i kommunen
presenterades av Staffan Larsson. Därefter följde en intressant översikt av sol-elproduktion i världen
och värdet och möjligheterna med att tillämpa systemtänkande på energisystemen – av professor
Eric Ahlgren, Chalmers. Han har i dagarna startat upp 2 masterstudenter som skall arbeta med
energisystem i Kungälv tillsammans med kommunens energibolag, Kungälv Energi.
Exemplen från 4 privatpersoners erfarenheter av egna sol-cellinstallationer med kostnader och
tidshorisonter var särskilt uppskattade. Olika förutsättningar och hustyper beskrevs av Lars
Bjurmalm, Kode, Mats Wahlqvist, Ytterby, Anna Eklöf Valdes, Hålta och Thomas Karlsson, Tjuvkil.
Anna visade att hennes solceller driver både huset och hennes elbil. Hon visade stolt upp elräkning
som noterar noll kronor! De olika presentationerna demonstrerade att tiden för lönsamhet på solelinvesteringen var 4-5 år – att jämföras med tidigare situation!
Praktiska och ekonomiska detaljer omkring solceller gavs av Lars Andersson, Kungälv Energi. Han
framhöll att solceller på marken kan vara väl så effektiva som takmonterade paneler. Villor med
solceller får en omedelbar och bestående värdestegring!
Energirådgivare Iwona Kozakowska från kommunen bidrog med info om bidragssituationen för
solelinstallationer och bjöd in alla att höra av sig som ville ha hjälp. Direkt dagen efter hörde 16
personer av sig och ville ha hjälp.
Kvällen avslutades med en mängd av initierade frågor från den stora publiken till panelen.

Foto: Gunilla Almered Olsson

Frågor till panelen: Staffan Larsson, Thomas Karlsson, Mats Wahlqvist (skymd) Lars Andersson, Pierre Rehnlund
Anna Eklöf Valdes presenterar sin erfarenhet av solelproduktion för hus och elbil med elräkning på noll kronor
Pierre Rehnlund inleder och markerar sambandet omställning och solel-produktion

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *