Varför omställning?

Samhällsutvecklingen i den rika delen av världen med en ständigt ökad förbrukning av resurser och fossildriven överkonsumtion har lett till stora miljöproblem som hotar planetens framtid. Den största utmaningen är de pågående klimatförändringarna.

Vi kan förvänta oss upprepade ekologiska och sociala kriser. Förutsättningarna för att klara dessa är större hos lokalsamhällen med inbyggd flexibilitet anpassade till lokala förhållanden. Då kan viktiga funktioner upprätthållas vid förändringar i omvärlden. Sådana funktioner är t.ex tillgång till hållbar energi, mat, rent vatten, omvårdnad och kommunikation.

Det är upp till oss att tillsammans utforma hur omställningen skall ske.

Till vad ska vi ställa om?

…… till att Kungälvs kommun blir en hållbar och fossilfri kommun som har förmåga att hantera klimat-frågans olika utmaningar och möjliggöra en bra framtid för kommande generationer.

Vi måste ställa om till förnybar energi för produktion, transporter, el och uppvärmning. Teknik för detta finns tillgänglig redan idag som samtidigt kan leda till en ekonomisk utveckling i kommunen. I största möjliga utsträckning bör vi återbruka resurser.

Jordbruksmarken måste bevaras för matproduktion och den lokalproducerade ekologiska maten ökas. Med lokala lösningar ökar vår självförsörjning, vilket minskar vår sårbarhet.